Βελτιωτικά

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βελτιωτικό Ζαχαροπλαστικής Velex

5 Kg

ΔΟΧΕΙΟ

Βελτιωτικό Αρτοποιίας S 500 SURACTIV

10 Kg – 25 Kg

ΣΑΚΙ