Μαγιά

ΜΑΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαγιά Ξηρή           

10 kg

ΚΙΒΩΤΙΟ

Μαγιά Νωπή

10 kg

ΚΙΒΩΤΙΟ