Αλάτι

ΑΛΑΤΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αλάτι Ψιλό            

10 Kg – 25 Kg

ΣΑΚΙ

Αλάτι Χονδρό

25 kg

ΣΑΚΙ